Условия за ползване

 

www.fenerimaglite.bg е интернет страница (наричана накратко онлайн магазин), чийто създател и собственик е САМКОРА ЕООД. Онлайн магазинът има специализирана насоченост, а именно продажба на фенери MagLite® през интернет по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този онлайн магазин, включват ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. www.fenerimaglite.bg си запазва правото да променя цените без да се ангажира предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира технически и други параметри на продуктите. Възможни са разлики в цветовата визуализация на различните монитори. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Запазената марка MagLite®  е притежание на нейния собственик и производител на предлаганите в настоящия онлайн магазин продукти.  

Дефиниции

"Потребител" е всеки, който е заредил страницата на www.fenerimaglite.bg. "Продукти" са предлаганите чрез настоящия онлайн магазин стоки за закупуване. "Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания продукт при условията, предвидени в онлайн магазина, относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя. "Услуги" са всички действия, осъществявани от www.fenerimaglite.bg при и/или по повод предлагането, продажбата и доставката на Продуктите от настоящия онлайн магазин.

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Условията за ползване, съгласно които www.fenerimaglite.bg предоставя Услуги на Потребителите си посредством онлайн магазина. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите условия за ползване за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Условията за ползване, се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.fenerimaglite.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Условията за ползване са публикувани на видно място в онлайн магазина и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Условията за ползване регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.fenerimaglite.bg посредством онлайн магазина.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Продуктите, предлагани в настоящия онлайн магазин за фенери MagLite® към момента на потвърждаване на поръчка за закупуване от страна на Потребителя. Продуктите, обект на продажба чрез онлайн магазина, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.fenerimaglite.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените ппродукти, дължащи се на спецификата на екраните на различните монитори. Потвърждаването на поръчка за закупуване на продукт/продукти се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и модела им. Всички плащания за продукти към парични сметки на www.fenerimaglite.bg са неавансови.

Цени и начин на плащане

Всички посочени цени са в лева и включват ДДС.

Начин на плащане:

  • Наложен платеж - заплащане на поръчката в брой на куриера в момента на доставка, като стойността на куриерската услуга е включена в наложения платеж;
  • Банков превод - плащане на поръчката по банков път към нашата банкова сметка. Банковите данни, необходими за превода ще намерите в Проформа фактурата, която ще Ви бъде изпратена на електронната поща след възлагане на поръчката.

Поръчките с избран "Наложен платеж" като начин на плащане се експедират незабавно, докато при избор на вариант "Банков превод", стоката ще бъде изпратена след потвърждение за извършеното плащане от страна на нашата банка.

След извършване на покупка в онлайн магазина, купувачът ще получи потвърждение по телефон или електронна поща за приемане на неговата поръчка.

Доставка

Цената на доставка e 7,50лв. вкл. ДДС.

Поръчаните от Вас продукти ще Ви бъдат доставени до 48 часа за София и до 72 часа за страната от момента на поръчката. Ако са налице обстоятелства, които не позволяват това да стане, то ние ще се свържем с Вас по телефона и ще Ви информираме за детайлите по Вашата доставка. В зависимост от часа на постъпване на поръчката, обикновено за София доставяме на следващия ден, а извън София - на по-следващия (без неделя и официалните празници, разбира се)! Ако Вие желаете нещо друго, моля споделете го с нас по телефона, формата за контакт или електронната поща.

Доставката се извършва от куриер на SPEEDY до посочен от Вас адрес.

Чрез този онлайн магазин Вие пазарувате директно от Вносителя на продуктите за България! Ние гарантираме произхода на нашите продукти.

Рекламация

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, като в 7-дневен срок от получаването на стоката изпрати своето уведомление за рекламация, чрез попълване на съответната форма за Връщане на продукти, като посочите съответната причина за връщане.  Непосредствено след получаване на уведомлението fenerimaglite.bg ще даде инструкции на Ваш e-mail адрес за адреса, на който да бъде върната стоката в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.

При рекламация Купувачът може да претендира за:

  • Връщане на продукта и възстановяване на заплатената от купувача сума в случай, че са констатирани липси, несъответствие с поръчания вид и модел, цвят или цена.

Връщането на стоката ще бъде за сметка на търговеца. fenerimaglite.bg  изплаща сумата не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил за рекламацията, чрез банков превод по сметка предоставена писмено от Купувача.

  • Замяна на стоката – при констатирани производствени дефекти на стоката или грешно изпратен продукт.

Връщането на стоката ще бъде за сметка на търговеца. fenerimaglite.bg ще замени дефектната  стока в срок от 7 дни от датата на връщането й, или ще възстанови платената сума, в случай на изчерпване на продукта. При всички други случаи извън посочените по-горе рекламации, купувачът следва да заплати куриерската такса за връщане на продукта.

Връщане на продукти

При получаване на пратката, преди да впише своето име и подпис като получател на пратката, купувачът следва да огледа целостта и външния вид на доставения пакет в присъствието на куриера. В случай на констатиране наличието на транспортни дефекти, е необходимо да се изиска от куриера да бъде изготвен констативен протокол, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди приемане на пратката от куриера.

Купувачът може да върне закупен продукт в срок до 14 дни от датата на получаването му. Продуктът трябва да бъде с непокътната оригинална опаковка, ненарушена цялост и функционалност, заедно с придружаващите го документи. В случай на неизпълнение на някое от посочените условия, www.fenerimaglite.bg си запазва правото да не приеме връщането на продукта.

Стойността на продуктите ще бъде възстановена на посочена от Купувача банкова сметка. От сумата, която е заплатена при покупката ще бъдат удържани транспортните разходи за доставка на продукта до купувача, както и таксата за банков превод за връщане на сумата. Куриерската услуга за връщането на продукта до www.fenerimaglite.bg също ще бъде за сметка Купувача. За да получите инструкции за адреса, на който да изпратите върнатия продукт, моля да се свържете с нас  като попълните формата за Връщане на продукти. 

Гаранции

Гаранционният срок на фенерите Maglite® е 2 години от датата на покупка.

Ние ще отстраним дефектите, причинени от материални пропуски или производствени грешки. Гаранцията може да бъде изпълнена чрез ремонт или замяна по наша преценка. Искове по гаранцията ще бъдат приемани, само ако стоката бъде изпратена  напълно сглобена и добре опакована заедно с кратко описание на повредата,

Гаранционно обслужване се ползва срещу представяне на:

  • Гаранционна карта, попълнена ясно и четливо и съдържаща името и телефона на купувача, името и подписа на продавача, печата на магазина/продавача, откъдето е закупен продукта, моделът и серийният номер на изделието (ако има такъв), както и датата на покупка.
  • Фискален бон, издаден от съответния търговски обект, откъдето е закупен продуктът, респективно www.fenerimaglite.bg

 Гаранцията не покрива повреди на износени части, повреждане или дефекти, причинени от неправилна употреба или поддръжка.

Условията на гаранционно обслужване са посочени във всяка гаранционна карта, издадена от нас, в качеството ни на официален вносител и дистрибутор за България.

Транспортните разходи до посочен от нас адрес са за сметка на клиента.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от онлайн магазина по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявения Продукт/Продукти на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в онлайн магазина.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в онлайн магазина начин – банков превод или наложен платеж.
Потребителите нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение от www.fenerimaglite.bg
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

  • да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.fenerimaglite.bg Услуги;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на fenerimaglite.bg

www.fenerimaglite.bg няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.
www.fenerimaglite.bg има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.fenerimaglite.bg или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.fenerimaglite.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

www.fenerimaglite.bg има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на www.fenerimaglite.bg, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

www.fenerimaglite.bg не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.fenerimaglite.bg.

www.fenerimaglite.bg може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други интернет страници и ресурси.

www.fenerimaglite.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.fenerimaglite.bg и трети лица вследствие използване или достъп до споменатите интернет страници и ресурси. www.fenerimaglite.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.fenerimaglite.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за www.fenerimaglite.bg


Потребителят е длъжен да обезщети www.fenerimaglite.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.fenerimaglite.bg в нарушение на закона, настоящите Условия за ползване, добрите нрави или Интернет етиката.

Изменение на условията за ползване

Условията за ползване могат да бъдат променяни по всяко време от www.fenerimaglite.bg, като същият се задължава своевременно да публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промени в общите условия.

Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то www.fenerimaglite.bg има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 18.11.2022 г.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез онлайн магазина се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в онлайн магазина и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.